VINH DANH CHIẾN BINH XUẤT SẮC

MIDASS trân trọng cảm ơn các bạn vì những nỗ lực và cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của công ty.Chúng tôi hiểu rằng sức mạnh của tập thể được tạo nên từ nỗ lực của mỗi cá nhân, chúng tôi tự hào về các bạn.

 

 

Tin Liên Quan